REGULAMENTUL

 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL POLIŢIEI

LOCALE ORADEA

 

CUPRINS

 

 

Capitolul I - Dispoziţii Generale

Capitolul II - Structura organizatorică şi atribuţii funcţionale

Capitolul III - Desfăşurarea activităţilor de către Poliţia Locală

Capitolul IV - Personalul Poliţiei Locale

Capitolul V - Selecţionarea, recrutarea şi numirea poliţiştilor locali

Capitolul VI - Drepturi, obligaţii, recompense şi sancţiuni disciplinare

Capitolul VII - Asigurarea logistică şi a armamentului

Capitolul VIII - Dispoziţii finale