(1) Angajaţii cu atribuţii pe domeniul Rutier se subordonează şefului Serviciului Ordine Publică şi Rutieră.

(2) Patrulele din cadrul Serviciului Ordine Publică şi Rutieră sunt structuri funcţionale mobile, mixte cu agenţi ai Poliţiei Municipiului Oradea fiind în permanentă legătură cu dispecerul de serviciu sau înlocuitorul acestuia.

(3)Atribuţiile poliţiştilor locali încadraţi în cadrul serviciului se stabilesc prin fişa postului.

(4)Atribuţiile specifice, ale agenţilor, pe domeniul Rutier sunt următoarele:

1. Asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

2. Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

3. Participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

4. Participă, împreună cu Poliţia Municipiului Oradea, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

5. Sprijină Poliţia Municipiului Oradea în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

6. Acordă sprijin Poliţiei Municipiului Oradea în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;

7. Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

8. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

9. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

10. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;

11. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zonele pietonale şi cele rezidenţiale, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;

12. Aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

13. Cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public;

14. Organizează, coordonează şi răspunde de executarea măsurilor de dirijare şi îndrumare a traficului rutier şi pietonal în cazul executării unor lucrări în carosabil în scopul desfăşurării fluente şi în siguranţă a traficului rutier;

15. Aplică prevederile Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;

16. Ia primele măsuri când se sesizează de comiterea unui accident de circulaţie cu victime şi sesizează poliţia competenta;

17. Desfăşoară activităţi de prevenire şi educaţie rutieră pe segmentul de activitate;

18. Asigurăsiguranţa traficului în privinţa autovehiculelor cu tracţiune animală şi a animalelor lăsate libere pe domeniul public care pot prezenta pericol pentru persoane sau pentru traficul auto;

19. Execută orice alte activităţi sau misiuni dispuse de către directorul executiv sau înlocuitorul legal al acestuia, în limita de competenţă, sub rezerva legalităţii acestora;

20. Iau măsuri în ceea ce priveşte ridicarea, blocarea, sancţionarea contravenţională prin amendă sau avertisment, în parcările de domiciliu, pieţe sau în alte cazuri stabilite prin legi, Hotărâri ale Consiliului Local conform prevederilor regulamentelor adoptate de către Consiliul Local Oradea.

21. Întocmesc zilnic raportul cu principalele evenimente şi o prezintă şefului Poliţiei Locale.

(5)Regimul de funcţionare şi atribuţiile principale al Patrulelor de Serviciu sunt:

  • Asigură normalitatea în circulaţia autovehiculelor de trafic greu precum şi respectarea regulilor de parcare a autovehiculelor – oprire, staţionare interzisă.
  • Acţionează integral sau pe părţi acolo unde situaţia o cere în regim continuu 24/7. (24 ore/ 7 zile pe săptămână).
  • Participă la verificarea în domeniul taximetriei, a ordinii şi liniştii publice precum şi la alte misiuni stabilite de către conducerea instituţiei.
  • Participă la respectarea regulilor de parcare în parcările de domiciliu luând măsurile ce se impun în baza regulamentelor adoptate prin hotărâri ale Consiliului Local.
  • Înlocuieşte în situaţii deosebite personal aflat în misiune, doar în imposibilitatea de a continua misiunea.
  • Execută misiunile decise de directorul executiv.

§ Participă la menţinerea normalităţii în ceea ce priveşte ordinea şi liniştea publică în imediata apropiere a barurilor, cluburilor, unităţilor de alimentaţie public şi în zona lor de dispunere.

  • 22. Intervin, la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale şi întocmesc fişa de intervenţie la evenimente.

 

Compartimentul Dispecerat

 

(1) Structura funcţională se subordonează nemijlocit Șefului Poliției locale - Directorul Executiv.

(2) În principal, Dispeceratul are următoarele atribuţii:

1. Preluarea sesizărilor cetăţenilor referitoare la încălcarea normelor de conduită civică în municipiu, a sesizărilor referitoare la încălcarea normelor privind curăţenia localităţilor, comerţ stradal, nerespectarea regulilor de parcare, etc. şi transmiterea acestora în vederea rezolvării poliţiştilor locali din raza de competenţă;

2. Preluarea sesizărilor referitoare la neregulile constatate cu privire la serviciile de utilităţi publice: salubrizare, alimentare cu apă, canalizare, iluminat stradal, etc. şi transmiterea acestora în vederea rezolvării instituţiilor cu competenţe în acest domeniu;

3. Preia sesizările cetăţenilor sau venite de la instituţii publice şi direcţionează patrulele Poliţiei Locale Oradea în vederea rezolvării şi urmăreşte modul de rezolvare a acestora;

4. Colaborează cu şeful de serviciu sector operativ aflat în schimb, în vederea coordonării eficiente a patrulelor din teren şi a soluţionării sarcinilor de serviciu;

5. Asigură identificarea persoanelor şi autovehiculelor din Municipiul Oradea, conform atribuţiilor de serviciu;

6. Informarea persoanei care a făcut sesizarea cu privire la măsurile luate;

7. Direcţionarea cetăţeanului către o altă instituţie, care are competenţe în ceea ce priveşte aspectele sesizate, în cazul în care sesizarea primită se referă la aspecte care exced atribuţiilor Poliţiei Locale Oradea;

8. În afara programului normal de lucru, sâmbăta şi duminica, dacă este în serviciu, îl înlocuieşte pe directorul executiv având dreptul să transmită dispoziţii în numele acestuia, iar despre cele mai importante îl informează;

9. Informează de îndată directorul executiv, directorul executiv adjunct sau şeful de serviciu cu privire la evenimentele intervenite în situaţia operativă;

10. În timpul programului este mandatat de directorul executiv să coordoneze activitatea operativă a patrulelor şi echipajelor din teren în ceea ce priveşte solicitările venite pe linie de Dispecerat;

11. Este obligat să cunoască cu minuţiozitate situaţia exactă a oamenilor din teren, prezenţă, acţiune, solicitare, rezolvare, etc.;

12. Dă semnalul de alarmare a personalului la ordinul conducerii Poliţiei Locale Oradea;

13. Asigură colaborarea şi schimbul de date cu toate instituţiile publice responsabile în domeniul ordinii publice;

14. Prioritatea lucrativă nr.1 pentru dispecer este cetăţeanul;

15. Pentru solicitările venite de la primar se oferă soluţionare imediată;

16. Ca mijloc de acţiune, are la dispoziţie telefonul, patrula de serviciu, legătura cu directorul executiv;

17. Păstrează ordinea perfectă în dispecerat;

18. Întocmesc zilnic raportul cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale.

Dispeceratul funcţionează în baza unei Decizii emise de către Directorul executiv, în regim continuu 24/7 (24 ore/7 zile pe săptămână).